Tidenes beste ledersamling og Dance Awards?Først og fremst takk til alle flotte deltakere, foredragsholdere, dansere og alle andre som bidro til å gjøre dette til en uforglemmelig helg!

Ledersamlingen fikk en pangstart når Anetta Lucero pratet om sitt utrolige liv i en fantastisk inspirerende prestasjon. Stående applaus og tårevåte øyne på ledersamlingens første presentasjon, å følge opp dette ble som "å hoppe etter Wirkola".


Annetta og Thomas med en vakker sportsdrilloppvisning på Dance Awards

Men når neste foredragsholder het Mats Kaggestad var ikke det noe problem. Mats holdt et svært interessant innlegg om hvordan sykling gikk fra å være fullstendig uinteressant til å bli en av våre mest populære TV- idretter. Her har danseidretten mye å lære! 

Fra lørdag vil jeg også trekke frem Kjetil Manheim som på en enkel og forståelig måte ga tips til hvordan blogg, sosiale medier og youtube kan hjelpe oss med å nå ut til mange med idretten vår.

På søndagen var fokus på ND internt med bl.a. handlingsplan og organisasjonsutvikling. "Økonomi som barriere for å drive idrett" stod også på programmet. Samfunnsutviklingen tilsier at økonomien blir en hindring for stadig flere familier i forhold til å delta på fritidsaktiviteter. Håper dette ga inspirasjon for å gjøre noe for de som ikke har råd til dyre dansekurs og danseantrekk!
Det var lagt inn mye gruppearbeid der alle fikk mulighet til å lufte sine tanker om veien videre for norsk dans. Dette er viktig- skal vi bli bedre er dialog og samarbeid nøkkelen.

Dance Awards var fantastisk. Både lokale, lys og lyd var perfekt og for noen utrolige danseoppvisninger vi fikk se. Gratulerer til alle prisvinnere!
Flere bilder fra Dance Awards ligger her: https://www.facebook.com/NorgesDanseforbund/photos_stream 

Bredde og rekruttering for alle penga!!! (nesten)I Norges Danseforbunds nye handlingsplan står det at aktivitet/bredde skal ha 1. prioritet i den kommende 4- årsperioden. Det er positivt at organisasjonen har innsett at det må satses på enda bedre tilbud for barn og unge, og medlemsvekst for å kunne fortsette å kjempe i toppen internasjonalt. Ingen breddde- Ingen topp!

Det er lett å være enig om at bredde- og rekrutteringsarbeid er viktig. Men med en liten administrasjon har man ikke hatt en egen ansatt med dette som primæroppgave. Bredde har vært et område som ofte har blitt skyvd litt til siden da alle ansatte har mer enn nok å gjøre innenfor sitt ansvarsområde. Med en bredde- og integreringskonsulent som er dedikert til dette arbeidet (undertegnede) bør vi kunne nå målene om en jevn medlemsvekst i årene som kommer.

Vi håper på både mer kvalitet og kvantitet i breddearbeidet fremover. Vi har et medlemstall på 15-16.000. Hvis alle som danset organisert var medlem hos oss kunne vi vært blant de 5 største særforbundene i landet. Potensialet er enormt! 

Nå er en helt ny breddekomite på plass som skal arbeide med strategisk planlegging og helhetstenkning innen NDs breddeaktivitet både på klubb, region og forbundplan:
- Innen barneidretten
- Innen ungdomsidretten
- Innen sosialdansen og mosjonsaktiviteten
- Innen arrangementsaktivitetene
- Innen dans for funksjonshemmede

Breddekomiteens første oppgave er å jobbe videre med et 1. utkast til handlingsplan som skal være styrende for danseforbundets breddesatsing de kommende årene. Konkrete prosjekter det jobbes med nå er bl.a.: nytt konsept for ferdighetsmerker i ND, dans i aktivitetsskolen i Oslo og breddesamlinger.

Vi er alltid takknemlige for gode innspill, så brenner du inne med gode ideer og planer du ønsker å realisere må du ikke nøle med å ta kontakt med ND.

Jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med bredde og rekruttering i Norges Danseforbund. Vi er overbeviste om at vi kan få enda bedre tilbud i både klubb, regionalt og på forbundsnivå. Skal vi få til det kreves godt samarbeid, og at alle trekker i samme retning! 

Norsk idrett blir dyrere og dyrere- Er norsk dans for dyrt?I den siste tiden har det med jevne mellomrom kommet hjerteskjærende artikler om foreldre som ikke har råd til å la barna delta i organisert idrett. På Onsdag kom det nok en artikkel som tar opp denne problemstillingen: http://www.dagbladet.no/2015/05/06/sport/barneidrett/norges_idrettsforbund/39021024/

Forskning viser at idretten er i ferd med å bli en arena som synliggjør klasseskillene i samfunnet. De lavtlønnede trener mindre og har større problemer med fedme og livsstilssykdommer, mens de velstående bruker stadig større summer på idrett. Beklageligvis er norsk idrett langt unna å nå sin visjon om "idrett for alle".

Tidligere i år kunne man lese om den fortvilte moren som ikke hadde råd til at begge sønnene drev med idrett. Hun måtte ta det umulige valget: Hvem av guttene mine skal få fortsette med idretten de elsker?

Jeg har ikke funnet noe forskning på om dans er en idrett som er ekskluderende fordi den er for dyr. Men med en samfunnsutvikling der det stadig blir større forskjeller mellom fattig og rik bør man stille seg spørsmålet: Er idretten vår for dyr? 

Dans er i utgangspunktet en lite kostnadskrevende idrett. Har man et musikkanlegg og en gymsal kan man ha dans. Men utgiftene på reising og danseantrekk kan fort bli så store at de er ekskluderende. Hvor mye bruker en konkurranseutøver i freestyle eller sportsdans årlig på danseantrekk og reising? 
I en estetisk idrett som dans er det sikkert en brannfakkel å foreslå at man skal senke kravene til danseantrekk. Men vi har et samfunnsansvar og skal inkludere alle som vil danse, ikke bare de med god økonomi. 

Jeg mener derfor alle innspill til hvordan vi kan gjøre idretten vår mindre kostnadskrevende bør tas på alvor! 

#idrett #dans #inkludering

Dance Award 2014!Tidenes beste Dance Award ble arrangert i Lørenskog i helgen. Aldri har variasjonen og kvaliteten på danseoppvisningene vært høyere. Å for noen fortjente prisvinnere! Gratulerer :)Hip hop på fremmarsj i danseforbundet!

Streetdance/hip hop- miljøet i Norge er stort, og det er mange dedikerte og sinnsykt dyktige hip hop-dansere i Norge. Norges danseforbund har lenge jobbet for å få flere streetdancere som medlemmer, men det har vært og er utfordringer. I ND har streetdance vært organisert i freestyle-IDO seksjonen. For hip hopere er det vanskelig å identifisere seg med freestyle/discojazz & disco sin verden med glitter og paljetter. Det er nå opprettet et utvalg for urbane stiler som skal jobbe for å få et bedre tilbud for streetdance- for det har ikke vært bra nok. Når hip hop blir arrangert til slutt på freestyle-konkurranser når de fleste har forlatt hallen får ikke hip hop- danserne den oppmerksomheten og respekten de fortjener. Vi ønsker alle det samme: streetdance på streetdancernes premisser i danseforbundet- og det skal vi få til!

Vi ser allerede en positiv utvikling der våre danseklubber arrangerer store hip hop- workshops med Norges beste instruktører, som samler mange deltakere. I Dombås var de over 100 deltakere, neste klubb ut er danseriet i Trondheim som inviterer til hip hop & house workshop 6-7 desember: http://www.dansing.no/nyheter/Sider/workshopdanseriet2014.aspx

Det jobbes også med å få bedre og flere konkurranser i streetdance/hip hop. Hip hop- battle er en av de nye konkurranseformene som er på vei inn, og forhåpentligvis kan vi klare å arrangere konkurranser som hele streetdance-miljøet er fornøyde med, og ønsker å delta på.

Nå ønsker basketforbundet samarbeid med danseforbundet. De ønsker hip hop- oppvisninger på store kamper og arrangementer. Enda en flott arena å vise frem hvor kult, variert og imponerende streetdance er.

Danseforbundet er glade for alle gode innspill og bidrag som kan hjelpe oss å nå målet: Streetdance på streetdancernes premisser!

Dans for bevegelseshemmede barn og unge i Oslo

 

Endelig kan vi tilby et godt dansetilbud for barn og unge med en bevelseshemming i Oslo. Barn og ungdom elsker å danse, og det er vårt ansvar å gi alle barn og unge muligheten.

12 Oktober starter kursene som går over 6 søndager opp hos Step Up Danseklubb. Det blir 3 partier: 4-6, 7-9 og 10-13 år. Forhåpentligvis blir kurset et fast tilbud hos Step Up fra 2015. Dette er et introduksjonskurs i dans der deltakerne får muligheten til å prøve ut forskjellige dansestiler som moderne og hip hop. Fokus er på lek, kroppsbeherskelse og kreativ utfoldelse.
Trenerne har bred erfaring i ulike danseformer og med aktivisering av barn og unge med bevegelsesnedsettelser.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Danseforbund, Step Up Danseklubb og Cerebral Parese- Foreningen. Jeg ønsker å takke alle involverte for stor positivitet, engasjement og samarbeidsvilje!

Samarbeidet med cp- foreningen gjør at vi når ut til mange i målgruppen, og har mye bedre forutsetninger for å lykkes. Samarbeidet vil også gjøre det lettere å starte opp lignende kurs andre steder. Ta kontakt med danseforbundet hvis dere er inspirerte til å starte opp kurs for bevegelseshemmede.

SJEKK UT DEN FLOTTE INNBYDELSEN TIL KURSET

Håper dere synes kurset ser like spennende og bra ut som meg! Spre det til alle dere kjenner i målgruppen.

God dansehelg :)

Årets trenerforbilde 2014Har du Norges beste trener? Nå kan du nominere, og stemme frem treneren din i kåringen "årets trenerforbilde". Kåringen arrangeres av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL som jobber for at idretten skal være en trygg arena for barn og unge. "Årets trenerforbilde" er kanskje den mest prestisjefylte utmerkelsen en norsk trener kan få. Her blir trenerne stemt frem av utøverne. Det er en ære å bli nominert, og hver stemme man får er en bekreftelse på at man gjør mye riktig som trener!  

Som utdanningsansvarlig i danseforbundet har jeg vært så heldig at jeg har møtt veldig mange flotte trenerforbilder. Her er noen av egenskapene som jeg opplever at går igjen hos de best likte trenerne:
- Et brennende engasjement som smitter over på utøverne.
- De bryr seg om utøverne (både sportslig utvikling og personen)
- Støttende og motiverende ovenfor alle utøverne sine.
- Tydelige på hva de vil, og en god evne til å formidle dette slik at utøverne forstår.
- Flinke til å skape trygge og inkluderende treningsmiljøer der alle trives.

Det har allerede blitt nominert mange dansetrenere, og jeg er sikker på at alle nominerte fortjener å bli kåret til "årets trenerforbilde". Desverre kan bare en trener vinne prisen. Så her er det bare å slenge seg på, og stemme frem sin favoritt-trener.

Nominer og stem her: http://www.trenerforbilde.no/#/register

Dance from heart to heart

 Det finnes mange flotte danseprosjekter som drives av ildsjeler. I dag ønsker jeg å rette søkelyset på et av dem: «Dans fra hjerte til hjerte» er et kulturutvekslingsprosjekt for barn og ungdom. Prosjektet har til hensikt å bygge bro mellom Norge og Afrika gjennom dans.

Prosjektet startet som et ønske om å gi ungdom i Norge mulighet til å se livene sine i et større perspektiv. At vi er så priveligerte i Norge kan brukes til å skape iniativ og engasjement!
Dance from heart to heart reiser med unge dansere 15-18 år, og besøker barnebyer, skoler og kulturorganisasjoner i land som Zambia, Zimbabwe, Tanzania og Uganda.

Gjennom dans kan vi glede barn som har opplevd vonde og triste ting i livet sitt. Vi lærer av hverandre gjennom dansen. Det oppstår nære vennskap og tette bånd. Dans er et internasjonalt språk. Når gleden ved dans er gjensidig, oppstår det en unik og meningsfull kontakt.

" Det som gjorde aller mest inntrykk var de afrikanske barnas latter og glede. Selv om de har en usikker fremtid og er uten materielle goder viser de en enorm glede over livet. De har drømmer og er så uredde for å vise følelser. I Norge er det ofte sånn at folk smiler men du vet ikke hvor glade de er. Barna var så rene i sin glede. Dette smittet over på oss fra Norge. Vi ble også så glade og glemte helt alt om ytre ting. Tiden opphørte og vi bare var sammen. Danset, lo og hadde det gøy. Vi har lært masse av hverandre og hjertet mitt er varmt enda..." (Prosjektdeltaker- Dance from heart to heart)

Er du mellom 15-18 år og har lyst på et eventyr du vil "vokse på"? Ta kontakt med Dance from heart to heart på dance.hearttoheart@gmail.com

Sjekk også ut facebook- siden deres: https://www.facebook.com/#!/dancehearttoheart 

Alle kan danse!


For oss som brenner for bredde og integrering i dans er "danseglede for alle" noe vi jobber for, og streber etter. Jeg har sett nok av eksempler på at alder og funksjonshemning ikke er noen hindring- Alle kan bevege seg til musikk, og ha stor glede av det!

Vi er et av de største forbundene innenfor jente- og ungdomsidretten. Det er vi stolte av! Medlemsklubbene i danseforbundet gjør en fantastisk jobb der de fyller opp studioene med barnedans, latter og glede. For mange tenåringer er danseklubben den trygge, gode og sosiale arenaen der de opplever mestring og får uttrykt seg kreativt.

Veldig mye er bra i norsk dans! Men kan vi bli enda flinkere til å tilrettelegge for de som har vanskelig for å finne seg til rette i den tradisjonelle idretten?

Der andre idretter setter så store krav til bl.a. fysiske forutsetninger at den er ekskluderende for noen, kan dansen være en arena der alle føler glede og mestring. Men det krever at vi har fokus på det, og tilrettelegger. Barn og ungdom skal prioriteres, men er det mulig å få til begge deler?

Er det mulig å få til pensjonistdans på dagtid når studioet er ledig?
Går det an å invitere til dansesamlinger for funksjonshemmede i helger der det ikke er annen aktivitet i klubben?

Jeg oppfordrer alle til å tenke på det samfunnsansvaret vi har i forhold til folkehelse og integrering, og håper flere klubber tenker på eldre og funksjonshemmede når de setter opp neste kursplan.

Og husk at man kan søke integreringsmidler: http://www.dansing.no/forklubben/stotteordninger/Sider/Integrering.aspx

Ønsker alle en riktig god dansesommer :)

 

 

 

Instruktører på Dancecamp!

At Norges Danseforbund arrangerer egne dancecamper for ungdom fra 16-25 år er noe nytt. Etter at det ble besluttet at vi ikke skal arrangere sommerkongress var ungdomsutvalget kjapt på banen for å få til et kult arrangement for unge dansere som har hatt mye glede av sommerkongressen.

Det ble fort enighet om at vi måtte arrangere en camp der danseglade ungdom fra hele landet kunne samles. Ringsaker Danseklubb (Dansekroken) meldte seg som teknisk arrangør, og flere av Norges dyktigste instruktører og koreografer takket ja til å bli med. Nå ligger alt til rette for en fantastisk dancecamp, og vi håper du blir med!

Dancecamp 2014 arrangeres 26-29 juni i Dansekrokens lokaler like utenfor Hamar. Ringsaker Danseklubb legger alt det praktiske til rette med sjåfører, kokker og ordensvakter så alle føler seg velkomne og godt tatt vare på.

Sjekk ut innbydelsen og meld deg på :)

http://dansing.forbundetonline.no/SiteCollectionDocuments/Bredde/dancecamp%202014%20innb.pdf

 

Sjekk ut disse videoklippene med noen av de fantastiske instruktørene som kommer til Dancecamp:

Magnus Emaka Eikang: http://www.youtube.com/watch?v=33K_uZO9Pog

Siv Gaustad: http://www.youtube.com/watch?v=WdE9wR9EnNo

Juice Crew: http://www.youtube.com/watch?v=Srf5LdGnT3Y

Huyen Huynh: http://www.youtube.com/watch?v=9foGpQBtV2A

#danseforbundet #dancecamp #norgesråeste

Er vi for snille mot de unge og lovende?

 

Aftenposten kan gjennom 2 artikler røpe at Øst- Europeiske trenere er sjokkerte over "snillismen" som råder i norsk idrett: 

http://www.aftenposten.no/100Sport/Fikk-sjokk-da-hun-skulle-trene-norske-barn-433260_1.snd 

http://www.aftenposten.no/100Sport/--Skal-vare-glad-for-kritikk-433257_1.snd

De estetiske idrettene dans, turn, kunstløp og rytmisk sportsgymnastikk har over 100 Øst- Europeiske trenere i Norge. Trenere som Anna Pushkova og Nedeline Nedelcheva uttaler at "norkse barn er ikke vant til så krass pedagogikk" og "små jenter og deres foreldre aksepterte ikke at jeg korrigerte dem". Min erfaring som trener er at norske barn absolutt tåler å bli snakket til og korrigert, jeg blir derfor veldig nysgjerrig på hva trenerne legger i "krass pedagogikk" og "korrigering".

Direkte kritikk, nedsettende kommentarer og kjeft er lite hensiktsmessig uansett hva du er trener i og hvem du trener. I beste fall blir utøveren redd for å "gjøre feil", i verste fall dreper det all motivasjon og fører til frafall.

Norsk idretts verdier er ikke skapt fordi nordmenn tror at "barn må tas i med silkehansker". Men den er tuftet på at motivasjon må komme innenfra. Barn skal få lov til å trene så mye de vil og bli så gode som de ønsker- Klubben, trenerne og foreldrene skal legge alle forhold til rette. Utøverens ønske skal styre utviklingen- Ikke trenere og foreldres ambisjoner. Misforstå meg rett, trenere må gjerne ha høye ambisjoner, og har man utøvere som vil nå toppen er det trenerens jobb å hjelpe han/hun dit. Men ønsker et barn å drive idrett kun fordi det er morsomt og sosialt begår treneren et alvorlig overgrep ved å presse barnet til å trene hardere og/eller mer enn ønskelig.

  

Gratis SFO gir alle barn muligheten til dans og aktivitet!Gratis aktivitetsskoler/ SFO er svært viktig for å gi alle barn mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. Til tross for at vi lever i et av verdens rikeste land er det mange barn som ikke får delta i organisert idrett grunnet familiens dårlige økonomi. Å bli ekskludert fra fritidsaktiviteter grunnet dårlig råd er forferdelig sårt for både barn og foreldre.

Særlig i storbyene ser man at mange barn uteblir fra både SFO og organisert idrett grunnet kostnadene. På Tøyen er gratis SFO et prøveprosjekt som inngår i tøyen- løftet. Her er det dans og andre aktiviteter som er sosiale, morsomme og utviklende for barn.

Norges Danseforbund tilbyr gratis dans til aktivitetsskoler og SFO. Vi er glade og stolte over å kunne spre danseglede til barn i SFO!

Gratis SFO har vært en stor suksess på bl.a. Tøyen og Mortensrud. Barn får et meningsfylt fritidstilbud uten at det er noen økonomisk belastning for foreldrene. Skal vi lykkes med integrering av barn og unge i storbyene må politikerne se verdien av gratis fritidstilbud. Idrettens overordnede visjon er "idrett for alle". En visjon for et inkluderende samfunn bør være "fritidsaktiviteter for alle".

Når man snakker om integrering i Norge dreier debatten seg som regel om kultur, språk eller religion. Det er kanskje tøft for nordmenn å innse at fattigdom er et problem i Norge, men det er vel så ofte penger som er den ekskluderende faktoren.

Forebyggende arbeid bør ikke starte når ungdommen er i den alderen at de lett trekkes mot miljøer preget av rus og kriminalitet. Da er det sannsynligvis for seint! Hvis barn kan få et meningsfylt fritidstilbud, og få gode, sunne holdninger gjennom SFO fra 6- års alderen vil det sannsynligvis forebygge mye rus og kriminalitet. Politikerne gjemmer seg bak at det er dyrt å tilby gratis SFO- Men har vi egentlig råd til å la være? 

Se innslaget om gratis SFO på Tøyen fra Østlandssendingen:  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen#t=7m50s

 

#danseforbundet #integrering #SFO

Vi lover en fet dancecamp for alle ungdom 15-26 år!

Mange er nok skuffet over at den tradisjonsrike sommerkongressen (summerworks) ikke blir arrangert i år. Men ikke fortvil! I år tar dancecamp over, og vi har trua på at det blir like lærerikt, enda kulere og mye mer sosialt enn summerworks.

Dancecamp arrangeres over 4 dager i Brumunddal 26-29 juni.

Magnus Emaka Eikang (sjekk video) er en av instruktørene som skal lære bort sine "sjuke skills" på campen. Det blir en camp med mye dans med hovedvekt på hip hop, freestyle, disco og slow. Det blir mange dyktige instruktører: I tillegg til Magnus er Huyen Huynh, Renate Berenett, Marte Åshagen og Øivind Gulli blant instruktørene.  

Campen er for alle som vil utvikle seg som dansere, få nye venner og skaffe seg et større nettverk. Campen gir også inspirasjon til nåværende eller fremtidige trenere og koreografer.

Med en 4- dagers camp der deltakerne bor på samme sted er dette en kjempemulighet til å møte danseinteresserte ungdom fra hele landet, og få nye vennskap.

Det endelige programmet for dancecamp har ikke kommet enda. Men syntes du dette høres kult ut, og vet at du vil bli med kan du melde deg på allerede nå. Prisen ligger på 2500,- pr. deltaker med alt inkludert. Link til påmelding: http://www.dansing.no/utdanning/Sider/Kurskalender.aspx?w=CourseSearch&c=CourseDetails&d=EventId|64309894

 

#danseforbundet #dancecamp #hiphop #freestyle #disco #slow 

Bli med på dansens dager :)

Dansens dager er en enorm hyllest til dansegleden :) Mangfoldet og bredden i norsk dans er stor- Alle kan finne en dansegren og et nivå som passer.

Alle kan registrere sitt dansearrangement til dansens dager som er 26- 29 april i år: http://danseinfo.no/dansens-dager/dd-registreringsskjema

Les mer om dansens dager på http://danseinfo.no/dansens-dager/om-dansens-dager og sjekk ut årets DD- dans http://danseinfo.no/dansens-dager/dd-dansen2014

Håper du blir med på årets største dansefeiring :)

#danseforbundet #dansensdager

Skadeforebyggende trening!

Hvor mange med lang fartstid som konkurransedanser kjenner du som ikke har vært skadet? Svaret er antakeligvis "ganske få". Selvfølgelig varierer skaderisikoen fra gren til gren. Mange vil peke på Freestyle og Disco som det mest skadeutsatte grunnet høyt tempo, store bevegelsesutslag og hopp med stor belastning på harde dansegulv. Men forskning viser at sportsdansere er svært utsatt for belastingsskader i foten, bl.a. plantarfascitt (De høye hælene må ta mye av skylden for det). I hip hop og ballett på høyt nivå er det også relativt stor skaderisiko.

Vi kan konkludere med at dans er en idrett med ganske stor risiko for skader. Nå over til det som er viktig- hvordan kan man minke skaderisikoen?

Mange skader oppstår på grunn av  at belastningen er for stor i forhold til restitusjonstiden. Trener man hurtighet eller spenst med høy intensitet er normal restitusjonstid 3-4 dager. Kjører man mange økter i uken med høy intensitet, stor hurtighet og mange hopp er risikoen for belastingsskader stor fordi musklene ikke får tid til å restituere seg 100 % mellom øktene. Ved å variere både innhold og intensitet på trening unngår man dette problemet.

En annen skadefaktor er at musklene ikke tåler belastningen som kreves. Raske bevegelser, høye hopp og store bevegelsesutslag er eksempler på viktige krav i dans som setter kroppen på prøve.  Styrke/stabilitet i kjernemusklatur, ankler, knær, hofter m.m er viktig. Dette må trenes opp i relativt ung alder slik at man tåler belastningene man får som konkurransedanser.

Jeg er hverken idrettsfysiolog eller fysioterapeut men refererer fra det jeg har lært om temaet. Og jo mer jeg lærer, jo mer forståelse får jeg for at skader kunne vært unngått og dansekarrierer vart lengre hvis dansetrenere- og utøvere hadde større kunnskap på dette feltet. I vår nye trenerutdanning er treningslære og skadeforbygging sentrale temaer. Målet er en sunnere danseidrett med færre skader :)   

Til slutt vil jeg oppfordre klubbene til å kjøpe inn litt basis treningsutstyr. Treningsstrikk, fitnessballer, medisinballer og kettlebells er eksempler på utstyr som kan gi variert og god trening for stabilitet/ styrke. 
Mulig jeg blir mistenkt for å drive reklame nå, men jeg tar sjansen ;) Dette utstyret får du kjøpt på klubben.no

#danseforbundet #skadeforebygging #styrketrening #stabilitetstrening

Artig å snuble innom trener 1- kurs i streetdance/ hip hop!Fra et kurs til et annet. Sånn er det ofte når man er ansvarlig for trenerutdanning i danseforbundet. Lørdag 22. mars var en sånn dag da jeg gjerne skulle vært flere steder samtidig. Etter å ha lært mye nytt om treningslære på trener 2- kurs på Olympiatoppen, bar det av sted til Circle sine nye lokaler i Karl Johan.
 
Det var min første tur til Circle sine nye lokaler, men å finne frem til Karl Johans gate 17 skulle ikke være vanskelig... Men når jeg stod utenfor var alt jeg så sportspuben Scotsman. Skal jeg gjennom puben for å komme til dansestudio? Det var lørdag så en pils hadde smakt, men det var ikke derfor jeg var der. Etter å ha virra litt frem og tilbake fant jeg riktig inngang.
 
Når jeg kom opp til studio i 4 etg. var det forbausende rolig. Gjengen hadde pause, og det var ingen tvil om at aktiviteten hadde vært høy. Jentene orka nesten ikke prate til hverandre etter en lang dag med hip hop. Men når Huyen startet opp igjen var det som om alle hadde glemt at de egentlig var slitne.... Gode koreografier for begynner- og litt øvet klasser i hip hop skulle læres.
Huyen sitt smittende humør og engasjement gjorde at fokus raskt var tilbake på topp hos deltakerne!
 
Det så ut som om alle hadde det dritkult, i tillegg til at de lærte masse nytt. Jeg fikk lyst til å slenge meg med, men var redd for at mine manglende danseferdigheter hadde "føkka" med konsentrasjonen til deltakerne.
 
Uansett kjempekult å få sett litt av kurset. Anbefaler alle som er interessert i streetdance/ hip hop, og har planer om å bli trener til å melde seg på ved neste anledning :)
 Trodde aldri jeg skulle bli en blogger...

... men Norges Danseforbund følger med i tiden og har ny blogg: danseforbundet.blogg.no

Som ansatt i ND skulle det bare mangle at jeg opprettet min egen blogg.

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :)

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen

 

Les mer i arkivet » Januar 2016 » Oktober 2015 » Mai 2015
hits